iCell AB
Insulation Technology™ Made in Sweden
0200-210 300

Cellulosa är suverän isolering

Isoleringsmaterial av cellulosa har mycket goda prestanda, framförallt tack vare tre värdefulla egenskaper:
iCell cellulosaisolering - skiva och lösull
  • Lufttäthet: Cellulosaisolering är en så kallad högdensitetsprodukt. Det betyder att materialet är oerhört tätt och har en relativt hög viktvolym. Det bidrar till att förhindra oönskade luftströmmar (konvektion) i isoleringen och ger även hög värmekapacitet.
  • Värmekapacitet: Med värmekapacitet menas den energimängd som behövs för att värma 1 kg en 1 grad C. Är värdet högt har materialet stor tröghet. Värdet på glasull är 670 joule per kg, stenull 860 joule per kg. Värdet på cellulosaisolering är utmärkta 1600 joule per kg (enligt EN ISO 10456) vilket i praktiken gör cellulosan betydligt mer effektiv som isolering.
  • Konvektion: Cellulosaisolering är en tät isolering vilket består av cellulosafibrer som dessutom naturligt innehåller luft. Detta bidrar till att binda effekten vid så kallad påtvingad konvektion. Den naturliga konvektionen startar vid temperaturskillnaden 15°C för glasull, 22°C för stenull och inte alls för cellulosan även vid de högsta temperaturskillnader som kan bli aktuella för husisolering.

Mer om cellulosaisolering

Referens

Mälardalens Tryckisolering

"Jag har arbetat med dom flesta cellulosamaterialen som finns på marknaden.
Det som gör iCell så oslagbart är materialets fantastiska fyllningsförmåga i snedtak & väggar samt dess höga täckningsgrad på öppna vindar.
Våra jobb löper på smidigare, resultatet blir perfekt, och kostnaden för kunden blir lägre än med liknande material."Tommy Nissen, Mälardalens Tryckisolering

Du sparar på miljön

iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd,
4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.icellqualitycontrolled.jpg

samarbetar med följ oss på