iCell AB
Insulation Technology™ Made in Sweden
0200-210 300

iCell Lösull - cellulosaisolering

Ett materials isoleringsförmåga beror på främst tre faktorer: lufttäthet, värmekapacitet och konvektion. iCell Lösull med sin höga densitet i kombination med hög tröghet isolerar bättre än mineralull. Den höga densiteten och lufttätheten medför också en utmärkt ljudisolerande förmåga med bästa värmekapacitet. Tack vare tätheten och en tyngd på cirka 50 kg per m³ för exempelvis väggar och snedtak förhindras luftströmmar (konvektion) inom isoleringen.


Med cellulosalösull går det att bygga diffusionsöppet, tack vare cellulosaullens hygroskopiska egenskaper. Det finns idag ett flertal erkända leverantörer av isoleringssystem med ångbromsar och vindskydd/underlagstak som är utvecklade för att bilda en balanserad klimatskärm. Byggnaden andas och blir friskare och sundare.

iCell Lösull isolerar golv
iCell isolerar golv - kalla golv blir varma 
iCell Lösull isolerar väggar
iCell isolerar vägg - lösullen fyller utmärkt i väggar
iCell Lösull isolerar snedtak
iCell isolerar snedtak - med effektiv ljudisolering på köpet
iCell Lösull isolerar vind
iCell isolerar vind - skarvfri isolering på vindsbjälklag
 

Installationsprocesser - så går det till

Arbetsmiljö och installationsteknik för cellulosalösull har fördelar för installatörer, byggföretag och fastighetsägare. Inget spill förekommer då endast exakt mängd material för varje konstruktion installeras, resterna av isoleringen tas om hand och kan användas i nästa byggprojekt.

Isoleringsskikten skapas utan skarvar och materialet kan med fördel användas i både gamla och nya konstruktioner. Installatören har en betydligt bättre arbetsmiljö då iCell Lösull dammar mindre och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Garantier

iCell Lösull säljs ofta som kompletta installationer där arbetet utförs av certifierade företag vilket innebär att garantier lämnas på gjorda uppdrag.

CE - ETA 13/0658   iCell Lösull är CE-märkt och har ETA 13/0658 


Säker tillgång 

Sedan mitten av 90-talet har det visat sig att tillgången på returtidningar i Europa har minskat under korta perioder (1-3 månader). Tillverkare av cellulosalösull har då drabbats med produktionsproblem som följd. Sverige till skillnad från resten av Europa har haft en stabil insamling av returpapper under många år. Sverige är ett pålitligt land för tillgång på returpapper som råmaterial.
 
 

X-floc isoleringsmaskiner

iCell är återförsäljare av X-floc produkter och tillhandahåller blåsmaskiner, reservdelar och tillbehör. Kontakta oss för mer information.

iCell isolering X-floc 

www.x-floc.com

Mer om cellulosaisolering

Referens

Livab - Lösull i Väst AB

"Vi är nöjda med materialet från Icell, densiteterna blir bra i alla förekommande konstruktioner. Dessutom dammar Icells material mindre än jämförbara produkter vid installation i öppna konstruktioner, detta är positivt för såväl slutkund som för installatör."Tobias Magnusson, Livab - Lösull i Väst AB

Du sparar energi och pengar!

Bostad 130 m² i Mellansverige
150 mm sågspån
U-värde 0,51 W/m² °C
Efter tilläggsisolering
med 350 mm iCell Lösull,
nytt U-värde 0,10 W/m² °C
Besparing ca 5 700 kWh/år Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.icellqualitycontrolled.jpg

samarbetar med följ oss på