iCell AB
Insulation Technology™ Made in Sweden
0200-210 300

Isolering med iCell sparar energi

Att värma upp ett hus är en hög kostnad för husägare, således vill man att ens hus har så små värmeförluster som möjligt. Ett välisolerat hus sparar energi, men det gäller att göra rätt för att slippa problem med mögel.
iCell isolering skyddar mot energiförluster
Då iCell cellulosaisolering andas får man ett bra klimat inomhus samtidigt som man isolerar effektivt. 

Mer om cellulosaisolering

Referens

Värmecenter i Umeå

”Alltid personligt och professionellt bemötande med utmärkt leveranssäkerhet. Isolering, tillbehör och maskiner av absolut världsklass.”Peter ”Pekka” Pettersson, Värmecenter i Umeå

Du sparar på miljön

iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd,
4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.icellqualitycontrolled.jpg

samarbetar med följ oss på