iCell AB
Insulation Technology™ Made in Sweden
0200-210 300

Jobba på iCell med isolering

iCells målsättning är att bli en av Europas ledande producenter av sunda cellulosaprodukter för isolering och ljudabsorption. Vill du bidra till det målet, hör av dig till oss snarast!

Obs! Vi tar endast emot CV via e-mail: jobb@icell.se

Mer om iCell

Du sparar på miljön

iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd,
4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.icellqualitycontrolled.jpg

samarbetar med följ oss på