iCell AB
Insulation Technology™ Made in Sweden
0200-210 300

Vår utveckling är din besparing

Att bygga en ny fabrik från grunden har gett oss fantastiska möjligheter att konstruera och optimera tillverkningen av marknadens mest naturliga isoleringsmaterial från skogens cellulosa.
iCell modern fabrik
På mindre än tre år har iCell gått från idé till färdig cellulosaisolering. Under utvecklingsarbetet har tillverkningsprocesserna studerats grundligt för att göra det så effektivt, miljöanpassat och energisnålt som möjligt. Vi har undvikt belastningen av gamla ineffektiva lösningar för att enbart fokusera på en enda sak – att producera bästa tänkbara cellulosaisolering.

För dig som kund ger vår noggrannhet en suverän isoleringsprodukt, som spar energi och förbättrar inomhusklimatet i byggnader under många år framöver. Oavsett om du är entreprenör, professionell, gör-det-självare eller fastighetsägare kan du få både nytta och glädje av världens modernaste produktionsanläggning för cellulosaisolering.

Cellulosa är ett naturligt och effektivt isoleringsmaterial som kan hanteras utan skyddskläder och är lätt att återvinna. Vi är stolta över iCell – och gör alltid vårt bästa för att våra kunder ska bli nöjda med produkten.


Kontakta oss för närmaste återförsäljare i ditt område.

Mer om iCell

Du sparar på miljön

iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd,
4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.icellqualitycontrolled.jpg

samarbetar med följ oss på