iCell AB
Insulation Technology™ Made in Sweden
0200-210 300

iCell på Nordbygg 2018

Välkommen till Nordbygg på Stockholmsmässan 10-13 april där vi kommer visa upp vår miljövänliga isolering, iCell Lösull samt våra nya tjocklekar av iCell Skiva 120, 145 & 170 mm - effektiv isolering för värme, kyla och ljud som dessutom är miljövänlig, enkel att installera utan kli och damm.

icellbuttonbiljett.jpg
Använd koden icellabnb18

iCell vara med på Nordbygg mässa
Utöver vår presentation av effektiv cellulosaisolering kommer även Matte Karlsson tidvis finnas i montern.

Matte Karlsson med skiva o lösullMer nyheter

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

Du sparar på miljön

iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd,
4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.icellqualitycontrolled.jpg

samarbetar med följ oss på