iCell AB
Insulation Technology™ Made in Sweden
0200-210 300

iCell-Lösull är typgodkänt av SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2012-11-19
iCell skapar trygghet för våra kunder därför engagerades SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för omfattande materialtester och kontroller inom ramen för tillverkningen av vår cellulosaisolering. SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation.

 

Nu presenteras äntligen iCells typgodkännande från SP. Certifikatet bekräftar att vi producerar och levererar ett isoleringsmaterial av bästa kvalitet. Parallellt med typgodkännandet så fortsätter processen mot ett ETA - European Technical Approval. iCell-Lösull är i dagarna ute på remiss och enligt SP:s bedömning kommer ett ETA med tillhörande CE-märkning att erhållas redan om ca 6 veckor.

Mer nyheter

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

Du sparar på miljön

iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd,
4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.icellqualitycontrolled.jpg

samarbetar med följ oss på