iCell AB
Insulation Technology™ Made in Sweden
0200-210 300

iCell håller seminarium på Mittuniversitetet om grön framtidsindustri

2013-12-01
Roger Gudmundsäter, grundare av iCell, blev bjuden till Mittuniversitetet i Sundsvall för att hålla seminarium om grön framtidsindustri. Arrangörer var FSCN och Åkrokens Science Park.
Forskning möter näringsliv är en seminarieserie som arrangeras av FSCN - Fibre Science and Communication Network och Åkroken Science Park / Number One. Seminarierna är öppna för alla och ska tillföra både kunskap och inspiration från framgångsrika entreprenörer och personer i ledande roller inom den växande biosektorn i dagens samhälle. Seminarierna ska också lyfta fram personer som på olika sätt har stor betydelse för att utveckla en grön framtidsindustri.

Bo Westerlind på Mittuniversitet säger att intresset för ekologiskt byggande med trä finns i Sundsvall trots att staden till stora delar brann ner 1888. Timrå kommun har byggt Laggarbergs skola med hög miljöprofil och i Sundsvalls hamn återfinns fem höghus för boende byggt i trä och som när det byggdes var ett pionjärprojekt i Sverige. Intresset var därför stort när Roger Gudmundsäter berättade om projektet att skapa världens största och mest automatiserade produktionsanläggning för miljövänlig lösullisolering med returfiber som huvudingrediens.

Kommentar från en av åhörarna: Seminariet var väldigt inspirerande! Det visade så tydligt vilken potential det finns i att skapa nya produkter med skogen som råvara, som dessutom på många sätt överträffar befintliga produkter.

 

Mer nyheter

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

Du sparar på miljön

iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd,
4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.icellqualitycontrolled.jpg

samarbetar med följ oss på