iCell AB
Insulation Technology™ Made in Sweden
0200-210 300

KTH visar upp iCell Skiva

2015-11-24
KTH loggaKTH visade upp intressanta forskningsprojekt i en egen monter under SPCIs Höstmöte (Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen) den 18 - 19 november. Bland de visade projekten ingick isolerprojektet i samarbete med iCell, som fick ett eget litet hus i montern, isolerad med iCells nya cellulosabaserade skivor.
Mötet är en mötesplats för skogs-, massa- och pappersindustrin och samlar varje år deltagare från hela Sverige. I år fick deltagarna band annat lyssna till Anders Borg, fd finansminister, och IVAs (Ingenjörsvetenskapsakademien) vd Björn Nilsson, som båda även passade på att besöka KTHs monter.

Läs mer på SPCI.se


KTH iCell SPCI


KTH iCell SPCI IVA Vd Björn Nilsson
Josefin Illergård PhD KTH, Björn Nilsson vd IVA, Monica Ek professor KTH

KTH iCell SPCI


KTH monter iCell

Mer nyheter

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

Du sparar på miljön

iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd,
4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.icellqualitycontrolled.jpg

samarbetar med följ oss på