iCell AB
Insulation Technology™ Made in Sweden
0200-210 300

iCell är ISO-certifierat!

2018-03-01
Vi är glada och stolta att meddela att iCell är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Ytterligare ett viktigt steg för iCell i sin resa mot att bli ledande leverantör av miljövänlig isolering. ISO Certifieringen innebär ett metodiskt och mätbart sätt för hantering av ansvarsfullt agerande gentemot kunder, personal och ägare och ett bevis på att iCell tar ansvar för miljön.

Läs mer om vårt ISO kvalitetsarbete
iCell iso 9001

ISO 9001 - Kvalitetscertifiering

En internationell standard som bygger på ett antal grundläggande principer inom kvalitetsledning där organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader, öka kvalitén och högre produktivitet

iCell iso 14001

ISO 14001 - Miljöcertifiering

En internationell standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, för effektivare användning av material, energi och avfallshantering.

Mer nyheter

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

Du sparar på miljön

iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd,
4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.icellqualitycontrolled.jpg

samarbetar med följ oss på